Mục lục

Trang nhất » News » Lưu ý về nhà hàng

Chú ý về việc xác nhận các dịch vụ trước và khi đang đi tour 18/6/2018

đây là nghiệp vụ của hướng dẫn viên, đừng nói là việc của điều hành và việc xác nhận này hướng dẫn không có trách nhiệm phải làm. Các anh chị là người trực tiếp đi với khách, nếu các dịch vụ chưa hoàn thiện thì bản thân các anh chị là người sẽ gặp rắc rối trước tiên.