This is an example of a HTML caption with a link.

Category

Online Support

QR.コード LINE サーポット
twter QR twter
twter twter
連絡先 +8491.5566.770
Email Addressadmin@tienhung.org

Login

Traffic Exchange

OnlineOnline : 6


TodayToday : 14

This monthThis month : 4644

TotalTotal : 120229

自己紹介

Thank you for coming my web, see some information about me

Hello, Everybody. As you know, I am Hung, studied and graduated in English-Japanese department at Hanoi University, Km9 Nguyen Trai street, Thanh Xuan district, Hanoi capital, Vietnam. Now I am a Japanese Interpreter and Tourist Guide. As a Tour Guide, this Jobs can help me to understand more about...

Home » News » News about me

AFFスズキカップ2018、ベトナムが10年ぶりに東南アジア王者に返り咲く

AFFスズキカップ2018、ベトナムが10年ぶりに東南アジア王者に返り咲く

AFFスズキカップ2018は12月15日、ベトナム代表とマレーシア代表の決勝2ndレグがベトナムの本拠地ミーディン国立競技場で行われた。

Thăm quan du xuân Thác Bờ cùng CLB 25/03/2013

Thăm quan du xuân Thác Bờ cùng CLB 25/03/2013

Chào ACE chuyến du xuân hôm nay 25/3 đã thành công tốt đẹp, với sự tham gia của 27 hướng dẫn viên, đa số là các ACE HDV kì cựu. Lần này không hiểu sao, các em mới không thấy đăng ký tham gia mấy.

Họp lớp đại học sáng 22/04/2012

Họp lớp đại học sáng 22/04/2012

Dù có 5 người, nhưng diễn ra hết sức vui vẻ, có rất nhiều câu chuyện để nói, những bài học chia sẻ cho nhau thật sự quý báu, buffet kết thúc lúc 14h30 mà câu chuyện vẫn chưa dứt.

  Previous page  1 2 3