This is an example of a HTML caption with a link.

Category

Traffic Exchange

OnlineOnline : 3


TodayToday : 11

This monthThis month : 1233

TotalTotal : 59160

QR.コード LINE サーポット
twter QR twter
twter twter
連絡先 +8491.5566.770
Email Addressadmin@tienhung.org
Hà Nội

 Hồ Chí Minh

Home » News » News about me

Thăm quan du xuân Thác Bờ cùng CLB 25/03/2013

Thăm quan du xuân Thác Bờ cùng CLB 25/03/2013

Chào ACE chuyến du xuân hôm nay 25/3 đã thành công tốt đẹp, với sự tham gia của 27 hướng dẫn viên, đa số là các ACE HDV kì cựu. Lần này không hiểu sao, các em mới không thấy đăng ký tham gia mấy.

Họp lớp đại học sáng 22/04/2012

Họp lớp đại học sáng 22/04/2012

Dù có 5 người, nhưng diễn ra hết sức vui vẻ, có rất nhiều câu chuyện để nói, những bài học chia sẻ cho nhau thật sự quý báu, buffet kết thúc lúc 14h30 mà câu chuyện vẫn chưa dứt.